Trzeba dać dzieciom serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza

nasza kadra przedszkolna

twoje dziecko jest z nami bezpieczne

Przedszkole Pszczółka i Spółka  to zespół młodych, wykwalifikowanych, ambitnych i kreatywnych nauczycieli  z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. 

Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich predyspozycje i talenty. Zajęcia odbywają się w małych grupach w celu lepszego poznania dziecka przez nauczyciela, co umożliwia indywidualne podejście do każdego z nich. W swojej pracy aktywnie wdrażają innowacyjne metody nauczania.

Nasz zespół wyróżnia potrzeba nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, dbanie o rozwój własnego warsztatu pedagogicznego oraz radość z pracy z dziećmi. Jako nieliczni posiadamy uprawnienia trenerskie sensoplastyki.

Praca z dziećmi uczy patrzenia na świat ich oczami. Staramy się zawsze postrzegać świat z pespektywy “małego” człowieka, bo to jest kluczem do poznania dziecka, jego potrzeb i zachowania.

Radość i zaangażowanie dzieci podczas zajęć, przynosi satysfakcję i nieustannie motywuje do dalszego zaskakiwania maluchów nowymi pomysłami.

Przedszkole Pszczółka i Spółka prowadzi dyrektor Aleksandra Grzegorzewska, magister pedagogiki, trener Sensoplastyki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Posiadająca kwalifikacje z zakresu “Zarządzania Oświatą” oraz certyfikaty z wielu szkoleń, między innymi z “Logorytmiki“, “Terapii ręki”, “Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®”. Od zawsze jej marzeniem było własne przedszkole.

Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka, dlatego właśnie z myślą o dzieciach i dla dzieci otworzyła placówkę, w której na co dzień słychać dziecięcy śmiech. Celem było stworzenie miejsca, gdzie dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe.

IMG_20220107_121411new

Dzień w Pszczółce

Wszystkie działania podejmujemy z uwzględnieniem wieku dzieci, ich potrzeb i talentów, zwracając uwagę na bezpieczeństwo oraz zasady higieny osobistej.

  • 7:00 - 9:00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy integracyjne, dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, praca indywidualna z dzieckiem, gry stolikowe, zabawy dydaktyczne, gimnastyczne, czytanie książek
  • 9:00 - 9:30 - śniadanie, kształtowanie czynności samoobsługowych oraz higieny osobistej
  • 9:30 - 10:30 - zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą - zajęcia zgodne z podstawą programową, zajęcia dodatkowe (j.angielski, Przedszkoliada, rytmika, sensoplastyka, logopedia, taniec), praca indywidualna z dzieckiem mająca na celu minimalizowanie trudności lub rozwijanie uzdolnień i indywidualnych predyspozycji dziecka
  • 10:30 - 11:30 - zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery
  • 11:30 - 12:00 - II danie, kształtowanie czynności samoobsługowych oraz higieny osobistej
  • 12:00 - 14:00 - odpoczynek, leżakowanie (dla chętnych dzieci) przy muzyce relaksacyjnej, dla pozostałych dzieci: czytanie książek, zabawy na placu zabaw, twórcze zajęcia plastyczne, zajęcia dydaktyczne, zabawa w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem
  • 14:00 - 14:30 - I danie, wdrażanie do samodzielności, czynności higieniczne
  • 14:30 - 17:00 - bajkoterapia, ćwiczenia indywidualne z dzieckiem, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy muzyczno-ruchowe, manualne rozwijające motorykę, inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, podwieczorek, indywidualne konsultacje z rodzicami
zajęcia plastyczne w przedszkolu
czas na odpoczynek w przedszkolu szczecin
zajęcia kreatywne przedszkole szczecin

Otoczymy Twoje dziecko opieką!

poznaj lepiej nasze przedszkole